Functioneringsgesprekken

  • Zijn uw functioneringsgesprekken in de loop der jaren meer routine gesprekken geworden?
  • Durft u, uw eigen functioneren te bespreken met uw collega’s?
  • Weet u wat het verschil is, tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek?
  • Heeft u de behoefte om uw persoonlijke ambities te bespreken?

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Functioneringsgesprekken zijn bij uitstek gesprekken die ervoor kunnen zorgen dat mensen gemotiveerd blijven om mee te ontwikkelen. Wij helpen u graag om binnen uw organisatie de functioneringsgesprekken om te toveren tot motiverende, leuke samenkomsten voor iedereen!

2ZGTRF6d_o

Pan de toekomst

Een functioneringsgesprek gaat in de basis over functioneren, over wat mensen kunnen veranderen, wat ze willen veranderen en hoe ze dat gaan aanpakken. We zouden het ook een ontwikkelgesprek kunnen noemen. Een gesprek over samenwerking, werkomstandigheden en toekomstplannen. Vanzelfsprekend blijven deze gesprekken terugkomen, maar u kunt er voor zorgen dat het inspirerende gesprekken worden door andere bespreekpunten te agenderen.

Wanneer functioneringsgesprekken niet alleen terugblikken maar vooral toekomstgericht zijn voorkomen we een ‘klaaguurtje’  Met vragen over groei en ontwikkelkansen creëren we een gesprek dat uitnodigt om een gesprek te voeren over toekomstplannen. Wij helpen u graag om binnen uw organisatie de functioneringsgesprekken in een nieuw jasje te steken, zodat dergelijke gesprekken fijne contactmomenten worden! De ontwikkeling van het belangrijkste goed binnen uw organisatie!

Ambitie Scholing Tevreden Werkomstandigheden Carrière Stimulans Gezamenlijk belang inspireren