Gesprek technieken

  • Voelt u zich wel eens onrustige worden, bij ongemakkelijke stiltes?
  • Weet u hoeveel verschillende soorten gesprekken er zijn?
  • Ziet u op tegen slecht nieuws gesprekken?
  • Heeft u wel eens moeite met het overbrengen van de kritische boodschap?

Een goed gesprek voeren lukt wanneer we in goed contact zijn met de ander. Ieder mens is anders en heeft iets anders nodig om een goed gesprek aan te kunnen gaan. Wij zijn er van overtuigd dat een goed gesprek begint met het creëren van voorwaarden voor een goed gesprek, gevolgd door aandacht, respect en afstemming. We luisteren naar u en sluiten aan op wat u wilt leren!

  • Wilt u binnen uw organisatie en omgeving mensen beter begrijpen.
  • Wilt u af van steeds terugkerende conflicten binnen uw team?
  • Wilt u goed aansluiten bij de wensen van uw klanten?
  • Bent u bereid de ander te begrijpen, voordat u begrepen wordt?

Zonder oordeel luisteren, geïnteresseerd zijn en de waarden en normen van de ander  respecteren, dat is wat wij belangrijk vinden. “ In verbinding kan alles “ is ons communicatie motto.
Wij bieden communicatie trainingen op maat, passend bij uw organisatie. Onze trainingen zijn praktisch toepasbaar, resultaatgericht en onderscheidend.

2ZGTRF6d_o

Goed gesprek, goed gevoel

De diversiteit van gesprekstechnieken is enorm.  De bouwstenen voor een goed gesprek zijn afhankelijk van wat u wilt bereiken, wie u bent en wie u wil zijn. Een goede voorbereiding is een eerste belangrijke stap, gevolgd door de juiste basishouding én de onvoorwaardelijke acceptatie van het gegeven dat de ander mag zijn wie hij of zij is. Blijf de ander zien als een mens met goede intenties.

Een goed gesprek eindigt met een goed gevoel, niet met een gelijk of ongelijk.  Wanneer u zich bewust bent van uw waarden en normen, uw persoonlijke wereldbeeld, des te sterker kunt u zich verbinden met anderen. Wij spiegelen, we denken mee én we adviseren. Samen vinden we de bouwstenen van de gesprekken die u in de toekomst voert.

verbindend Mijn waarheid oprecht luisteren nieuwsgierig structuur