Klantgerichtheid

  • Wat verstaat u onder klantgerichtheid binnen uw organisatie?
  • Is wat u hoort ook wat uw klant bedoelt?
  • Kunt u op een positieve manier omgaan met kritische klanten?
  • Kent u de verschillende klanttypen?

Wij helpen u inzicht te krijgen in hoe u en uw medewerkers overkomen op klanten. Klantgericht denken en handelen betekent denken vanuit de behoefte van de klant. Klantgerichtheid is meer dan een vaardigheid, het is een reactie van anderen op uw eigen gedrag. Wij zijn professionals op het gebied van gedrag veranderen, onze trainingen zijn verhelderend!

2ZGTRF6d_o

Klantgericht denken

Een klantgerichte organisatie is een organisatie waarbij de wensen en de verwachtingen van de klanten beantwoord worden in de producten en/of diensten van de organisatie. Klantgericht betekent dat er geluisterd wordt naar de klant vanuit een oprechte interesse. De wensen en behoeften van klanten staan centraal en de organisatie speelt hier op in. De klant moet het WOW effect ervaren!

Een klantgerichtheid training kan per organisatie verschillen. Wij bieden trainingen die het klantgerichte denken bevorderen, daarnaast kunnen we inspirerend en ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van strategie en visie rondom het thema klantgerichtheid. We luisteren naar de vraag achter de vraag, klantgericht en klantvriendelijk denken en handelen, u bent aan het juiste adres bij ons!

Klantbelang Cultuur Klantvriendelijk Respect Organisatie WOW-effect klantbehoefte