Organi­zational behavior manage­ment (OBM)

 

Wilt u het beste uit uw mensen halen?

Organizational Behavior Management  ( OBM ) is de methode waarmee je het beste uit je mensen haalt. OBM creëert  een stimulerende werkomgeving voor de mens, met het gewenste resultaat voor een organisatie. OBM legt vooral het accent op het ‘hoe’ van een organisatie verandering.

Een OBM traject is een gefaseerd traject waarin wij  u stapsgewijs meenemen  in de verschillende onderdelen.
U zult zeker verrast zijn, er ontstaat meer tevredenheid, een betere werksfeer én er is meer loyaliteit en commitment naar de organisatie. Door de inzet van OBM bereikt u gewenst gedrag, met gewenst gedrag bereikt u gewenst resultaat. Business is behaviour!

 

Organizational Behavior Management Timo Touwen

Oplossingsgericht coachen

In een OBM traject gaan we samen met u, uw verwachtingen verduidelijken naar uw mensen. De focus is gericht op de verbinding die u hebt met uw medewerkers. We gaan als het ware de medewerkers betrappen op “goed gedrag,” en we geven dan ook feedback wanneer dingen goed gaan. Wij gaan er van uit dat leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het gedrag van de medewerkers.

We coachen oplossingsgericht, vanuit uw persoonlijke kracht. U gaat stapsgewijs ontdekken wat voor u ontwikkelpunten zijn. We onderzoeken uw persoonlijke leerstijl, uw manier ven leren staat centraal. We kijken systemisch naar uw vraag, omdat u deel uitmaakt van een systeem. Het tempo bepaalt u, wij volgen.

GROEI PRACHTIG FOCUS SPIEGELEND 
VERBINDEND LEUK PRAKTISCH KRAAKHELDER

Opdrachtgevers